הספירלה – מדיטציות, תרגולים ושיר לרוכשי הספר

להיות...

כן ולא בקבלת החלטות

תרגיל הספירלה

מדיטציה אל המקום הבטוח